Szövegdoboz: Szövegdoboz: BSc Tantárgy honlapja

TÁRGYAJÁNLÓ:

 

… az Elsőéves hallgatókban sokszor felvetődik a kérdés, hogy a vegyész és biomérnök

Hallgatóknak szüksége van-e a Visual Basic for Applications  programozás tanulására.

A válasz egyértelműen: Igen! Ez igaz még akkor is, ha a programozás tanulása - kezdőknek

- eleinte fáradságos, de semmiképpen sem hátrányos, sőt sok szempontból nagyon is hasznos!

A programozás—bármilyen nyelven történjen is - logikus gondolkodásra nevel!

Az objektum orientált nyelv fejlesztő rendszerével végzett programozói munka

hatékonyan fejleszti a rendszerszemléletű áttekintőképességet.

A fenti két képesség, (a logikus gondolkodás és rendszerszemléletű áttekintőképesség)

önállóan nem tanulható, csak az ilyen gondolkodást igénylő feladatok megoldása közben

sajátítható el. E képességek elsajátításának szintje nagyban determinálja a Mérnöki

Tanulmányok elsajátításának eredményességét, de az igazi Mérnöki Munka, ezen képesség

magas szinttű művelése nélkül nem végezhető eredményesen..

 

A Visual Basic fejlesztőrendszere az alapja a Microsoft Office programokba (Word - Excel -

Access - PowerPoint) szervesen beépített programfejlesztő eszközöknek.

 

Tehát, e Számítástechnika tárgy témaválasztásával kettős előnyt egyesit:

           - az egyetemi oktatásba belépő Hallgatókat rögtön hozzásegíti a kívánatos mérnöki

           gondolkodás felfedezéséhez és fejlesztéséhez.

           - az oktatásra kijelölt Objektum orientált—Visual Basic—programnyelv, minden Microsoft

           Excel szervesen beépített fejlesztő rendszer, így ez minden hallgatónak azonos szinten            rendelkezésre áll, s a saját otthoni munkáját is lehetővé teszi.

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Ch-épület. fszt. 15-16 labor

Elérhetőségünk:

Telefonszám: 463-3411, 463-2293

E-mail:andras.simon@mail.bme.hu

Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Szövegdoboz: Számitástechnika

E gondolatsort ajánljuk minden Hallgatónknak! Még az oktatás előtt mindenki meggyőzheti magát arról, hogy e félév során fellépő „esetleges nehézségeinek” legyőzésével máris a Mérnöki jövőjének gyakorlásához kap elengedhetetlen eszközt!

 

Biomérnöki és Vegyészmérnöki Szakok

Kötelező tantárgy

Tantárgy Adatlap

és tantárgykövetelmények

2009.szeptember

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

2.

Tantárgy kódja

Szemeszter

Követelmény

Kredit

Nyelv

Tárgyfélév

 

BMEVESAA103

1

0+2+0 f

2

magyar

1/1

3. A tantárgyfelelős személy és tanszék:

Dr. Simon András, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

 

4. A tantárgy előadója:

Dr. Simon András, Adjunktus

7. A tantárgy célkitűzése:

Algoritmizálási készség fejlesztése egy programnyelv elsajátításán keresztül. Alapvető mérnöki számítások elvégzését, eredmények megjelenítését segítő szoftverek (pl. táblázatkezelő) készségszintű használata.

8. A tantárgy részletes tematikája:

EXCEL - A táblázatkezelés alapműveletei. Cellahivatkozások, cellanevek. Adattípusok, adatmozgatás, formázás. Számolás cellákkal, függvények alkalmazása. Adatok ábrázolása. Adatsorra függvény illesztése ("trendvonal").

VISUAL BASIC FOR EXCEL - A soros programozás alapjai. Változó fogalma, típusok, kifejezések, értékadás, feltételes és ciklusszerkezetek, adatbeolvasás, -kiíratás. Blokkdiagram. Szintaxis diagram. Tömb, rekord, keresés, rendezés. Műveletek egy- és kétindexes tömbökkel. Változók hatásköre, lokális és globális változók. Eljárás- és függvény deklaráció, paraméterátadás. Makrók rögzítése és átalakítása Szövegfájlok használata.

 

Összesen: 26 óra

… és még egy szenzációs ajánlat minden tanulmányait kezdő Hallgatónknak.

 

Marx György: A MARSLAKÓK ÉRKEZÉSE című, 2000-ben irt könyve. (Akadémia kiadó)

 

E könyv bemutatja, hogy a 20.század robbanásszerű ipari - technikai fejlődését,

a Budapest iskoláiból „kirajzó” Magyar tudósok - Professzorok határozták meg.

 

Az Informatika, a Számítógép és Számítástechnika, a Félvezetők és Processzorgyártás, a Mikrohullámú technika, az Űrkutatás, a Radioaktivitás, az Atomkor (Bombától - Erőműig), aVáltóáramú technika, a Wolfram szálas és kripton égők, az Autózás technika, a Villamos vontatás, a Repülés technika, a Biológia és Orvostudomány, a Filmgyártás technika (Hollywood) … fejlődésének kezdete, mind - mind magyar nevekhez kapcsolódik. ( még akkor is igaz, ha hihetetlenül hangzik! )

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNY - ként ajánljuk,

... ezt minden leendő Mérnöknek, nemcsak TUDNI, de TANITANI is kell az Utókornak!

Ez a könyv olyan értékes a Tudomány történetben, mint Vallástörténetben a Biblia!

Egy mérnöknek a könyvespolcán a No 001 sorszám illeti meg!

 

 

A Tantárgy Adatlap                                     itt olvasható.